Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen.

08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen.

Het gaat om het op gang brengen van een  bewustwordingsproces en ook om de openbare ruimte daar gaandeweg meer op in te richten. Een voorbeeld daarvan is de nog te realiseren fietsstraat in Breugel. Dit heeft een relatie met programma waarin de verder concretisering van de mobiliteitsvisie is opgenomen.