Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

Eind 2018 hebben we besloten om toe te treden tot het Groene Woud en daarmee ook toe te treden tot het Van Gogh Nationaal Park in oprichting, waarin het Nationaal Landschap Het Groene Woud en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen worden samengevoegd. Om deze status in september 2020 te kunnen ontvangen moet in maart 2020 een door alle partijen gedragen aanvraag bij het Ministerie LNV worden ingediend. De voorbereiding van de aanvraag en realisatie van het Van Gogh NP lukt alleen door de krachten van alle partijen te bundelen. Het Van Gogh Nationaal Park zorgt voor een meerwaarde voor de regio en voor Son en Breugel. Het behoudt en versterkt de natuur en het landschap in de omgeving, juist ook gekoppeld aan de huidige opgaven (energie, klimaat, landbouw, etc.). Door de titel van nationaal park zal de bekendheid van het gebied worden versterkt ten behoeve van het vestigingsklimaat, toerisme en een aantrekkelijk woon-werkomgeving.

 De nadruk ligt op recreatieve ontwikkeling (programma 11) maar het raakt ook aan andere programma’s (6, 9 en 10).