Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.

09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.

Het CMD is de voordeur naar informatie en advies, lichte en intensieve ondersteuning en begeleiding bij complexere ondersteuningsvragen en de toegang naar de jeugdhulp en Wmo. Jeugdigen, volwassenen en partners in de nulde lijn weten niet altijd vanzelfsprekend welke ondersteuning ze kunnen krijgen binnen het netwerk van het CMD.

SonenBreugelVerbindt is het digitale dorpsplein van de gemeenschap in onze gemeente. De insteek van SonenBreugelVerbindt is mensen via het digitale dorpsplein met elkaar in verbinding brengen (niet alleen virtueel maar ook fysiek) en daarmee de sociale cohesie ook bevorderen. De insteek is dat men elkaar eerst moet (leren) kennen om vervolgens ook dingen met en voor elkaar te doen. Voor 2020 streven wij naar een nieuwe overeenkomst met deze organisatie.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wil informatie over 1 of meer WMO voorzieningen, maar weet niet waar deze info te verkrijgen is (65+) 14%* 17%        17%    

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.
*Dit cijfer is uit de ouderen monitor 2013 en dateert van voor de nieuwe Wmo en de start van het CMD.