Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

10. Mensen zijn sociaal actief.

10.	 Mensen zijn sociaal actief.

Son en Breugel kent een rijk vrijwilligersleven, waar veel van onze inwoners actief zijn. Vaak gaat dat zonder tussenkomst van de gemeente. Zo ontstaat een netwerk voor informele educatie. Daar waar nodig en gewenst bieden wij (tijdelijke) ondersteuning door cursussen, subsidies en begeleiding. Soms nemen we als gemeente ook het initiatief.
In 2019 heeft de raad bij wijze van initiatiefvoorstel een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. In 2020 wordt dat van kracht. Er is gekozen voor een ruimhartige overgangsregeling, waardoor alle verenigingen tijd hebben om in te spelen op de nieuwe situatie in 2020. Daarnaast gaan we aan de slag met de vereenvoudiging van de (digitale) aanvraag.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inwoners verrichten vrijwilligerswerk (19-64 jr) 32% 29%       29%    
Inwoners verrichten vrijwilligerswerk (65+) 32% 36%       36%    
Inwoners zijn lid van een (sport) vereniging of club (19-64 jaar) 58% 59%        59%    
Inwoners zijn lid van een (sport) vereniging of club (65+) 69% 74%        74%    

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.