Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.

10.	Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.

Door middel van contacten met en tussen verenigingen willen we de deskundigheid van organisaties en de vrijwilligers vergroten. Daarbij gaat het zowel over verenigingszaken zoals financiën, communicatie en vrijwilligers als over sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Daar waar mogelijk werken we met meer gemeenten samen.  

Verbeteren zwemvaardigheid

Los van de hiervoor genoemde doelstellingen stimuleren we de verbetering van de zwemvaardigheid door het toekennen van een individuele subsidie (zogenaamd zwemvestje). Monitoring vindt plaats. We zien daarbij dat het beroep dat op deze regeling gedaan wordt, afneemt.

Exploitatiebijdrage zwembad Thermae Son

Voor de exploitatie van het zwembad is voor de periode van 2019 tot en met 2023 jaarlijks € 120.000,- beschikbaar voor een bijdrage voor de instandhouding van een zwembadvoorziening. Het beschikbaar stellen van de bijdrage kan jaarlijks overwogen worden.