Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur.

11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur.


In het Beleidskader Integriteit 2015 is opgenomen dat we iedere twee jaar een themabijeenkomst rond integriteit organiseren.
In december 2018 is voor het laatst een themabijeenkomst Integriteit gehouden. Dit betekent dat we in 2020 opnieuw een dergelijke bijeenkomst gaan organiseren, ook bedoeld voor (plv.)commissieleden en collegeleden.