Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel

11.	Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son  en Breugel

Erfgoedbeleid gemeente Son en Breugel

Al enige tijd werken we aan de concept beleidsnota “Cultureel erfgoed (2019-2030) gemeente Son en Breugel”. Doelstelling van het erfgoedbeleid is enerzijds de elementen die het DNA van de gemeente Son en Breugel vormen zichtbaar te maken en te duiden en waar nodig te behouden met ruimte voor ingekaderde ontwikkelingsruimte. Daarmee voldoen we met het vaststellen van beleid aan de wettelijk verplichting voor iedere gemeente om te beschikken over erfgoedbeleid. Elementen die opgenomen worden in het erfgoedbeleid zijn de onderdelen monumenten, archeologie, cultuurhistorie beeldbepalende panden en waardevol groen. Vaststelling van de beleidsnota is beoogd eind 2019.

Monumentenbeleid

Het monumentenbeleid is vastgelegd in de nota Monumenten in beeld uit 2011. Eind 2015 is een lijst met circa 40 potentiële gemeentelijke monumenten vastgesteld. Deze lijst is ook in 2020 de voedingsbodem om verder te gaan met het beschrijven en aanwijzen van gemeentelijke monumenten. De Monumentencommissie heeft tot taak het college te adviseren over de aanwijzing van panden en objecten voor plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst. Hiermee bouwen we geleidelijk een gemeentelijke monumentenlijst op.

De regelgeving rondom het monumentenbeleid zal worden meegenomen in de op te stellen omgevingsvisie en omgevingsplan.

Archeologiebeleid

In 2009 is het Archeologiebeleid voor Son en Breugel vastgesteld. Dit beleid hebben we vertaald in alle ruimtelijke plannen en hebben we ook opgenomen in het beleidsplan 'Cultureel Erfgoed 2019-2030 gemeente Son en Breugel'.