Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

11.	Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

Gemeentelijke accommodaties

In 2020 geven we  uitvoering aan de Nota Jeugdbeleid, die in 2019 is vastgesteld. Eén van de focuspunten hieruit is het onderzoeken van de algemene voorzieningen die voor jongeren beschikbaar zijn. Er is behoefte aan een voorziening waar oudere jongeren elkaar buitenshuis kunnen ontmoeten. De plannen hiervoor werken we uit in samenwerking met de doelgroep. 

Braecklant is toe aan nieuwbouw. In 2019/2020 vindt een onderzoek plaats naar wat er voor de wijken De Gentiaan en Sonniuspark nodig is aan functies m.b.t. een nieuw wijkgebouw. Hierbij betrekken we ook het onderwijs, de kinderopvang en het jeugd en jongerenwerk. In 2020 kan de planvorming voor en het realiseren van de nieuwbouw plaatsvinden. Vanaf begroting 2022 worden dan de kapitaallasten van de nieuwbouw opgenomen.

In dezelfde periode starten we met het opknappen van De Boerderij, als onderdeel van Breugel Bruist!. Dit loopt door in 2020 en moet zo snel mogelijk plaatsvinden omdat het gebouw steeds meer gebreken vertoont, mede door achterstallig onderhoud (instandhouding).

Wonen met ondersteuning, begeleiding of zorg

Er is een overduidelijke vraag van kwetsbare inwoners met een ondersteuningsbehoefte, op met name het gebied van begeleiding en zorg. Met name voor jeugdige en jongvolwassenen met een zware zorg- en ondersteuningsbehoefte, is aanbod aan passende voorzieningen op lokaal niveau niet beschikbaar. Gelet op de beperkt beschikbare ruimte (ontwikkellocaties) zullen we weloverwogen keuzes moeten maken over welke doelgroepen waar gehuisvest kunnen worden. Daarbij moeten we ook een afweging maken met de woningbehoefte van onze overige inwoners.
Met het zorgkantoor en initiatiefnemers (Doorpakken Wonen) onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een lokaal aanbod. 

Voor deze doelstelling zijn nog geen indicatoren geformuleerd.