Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen bestuur.

12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen bestuur.

In het coalitieakkoord is als streven opgenomen “Meer ontspannen verhoudingen en omgangsvormen in de raad, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten.” In verband hiermee hebben we de in de begroting opgenomen post voor informele activiteiten van de raad met € 4.500,- verhoogd.