Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

12.	Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

Archeologie

Het is van belang dat het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin, voor de gemeenschap Son en Breugel veilig wordt gesteld, wordt ontsloten en kenbaar wordt gemaakt aan een breed publiek.
Naast een aantal kleinschalige projecten, die o.a. vanuit het beleidsplan recreatie en toerisme worden vormgegeven, is er de mogelijkheid om het archeologisch vondst materiaal in Son en Breugel ten toon te stellen. Dit vergt nader onderzoek.

Monumenten

De Monumentencommissie heeft tot taak het college te adviseren over de aanwijzing van panden en objecten voor eventuele plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst. Hiermee bouwen geleidelijk een gemeentelijke monumentenlijst op. Naar verwachting zal de Monumentencommissie ook in 2020 een aantal objecten voordragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Het college besluit over de adviezen van de Monumentencommissie.

In 2020 gaan we verder met het aantrekkelijker maken om een woning of ander object te laten aanwijzen als gemeentelijk monument. Dit doen we door meer aandacht te hebben voor communicatie en transparantie. Ook veranderen we onze grondhouding van ‘wat kan er niet’ naar ‘wat kan er wel’ wanneer een  woning een monument is.

Om de gemeentelijke monumenten in stand te houden kennen we de subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Deze subsidie voorziet in de onderhoudskosten (30% tot een maximum van € 5.000,-) per aanvraag. Dit draagt bij aan het waarborgen van monumenten in onze gemeente en dus het behouden voor toekomstige generaties. Op basis van onze ervaringen verwachten we dat een budget van € 10.000,- voldoet.