Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuurlijke zaken 0 1.321 -1.321 0 1.344 -1.344 0 1.303 -1.303
Programma 2. Publieke dienstverlening 180 691 -511 180 721 -541 320 701 -381
Programma 3. Veiligheid en handhaving 12 1.178 -1.166 12 1.178 -1.166 21 1.186 -1.164
Programma 4. Verkeer en vervoer 55 1.443 -1.388 90 1.615 -1.525 158 1.388 -1.229
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur 401 3.051 -2.650 389 3.268 -2.880 395 3.093 -2.698
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie 26 1.439 -1.413 26 1.519 -1.492 49 1.569 -1.521
Programma 7. Sociale Zaken 2.938 5.113 -2.176 3.286 5.462 -2.176 3.370 4.962 -1.592
Programma 8. Zorg en welzijn 402 7.712 -7.311 386 7.854 -7.468 659 7.838 -7.179
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid 3.441 2.758 683 3.238 2.949 290 2.942 2.650 292
Programma 10. Ruimtelijke inrichting 11.809 12.252 -443 13.060 13.639 -578 15.551 14.587 964
Programma 11. Economie 65 217 -152 61 342 -281 407 801 -394

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 17.559 0 17.559 17.868 0 17.868 17.883 0 17.883
Dividenden 31 1 30 31 1 30 76 1 75
Lokale heffingen 3.787 126 3.660 3.660 126 3.533 3.674 138 3.536
Overige algemene dekkingsmiddelen 308 540 -232 308 427 -118 0 0 0
Treasury 429 84 345 449 104 345 441 73 368

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 72 -72 0 133 -133 0 -2 2
Overhead 39 4.984 -4.944 39 5.493 -5.454 166 5.065 -4.899
Vennootschapsbelasting 0 472 -472 0 472 -472 0 116 -116

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 41.481 43.455 -1.974 43.085 46.646 -3.561 46.112 45.469 644

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 12 7.779 5.800 1.979 11.556 8.035 3.521 8.989 7.835 1.154

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Het geraamde versus het geraliseerde resultaat 49.260 49.256 4 54.641 54.681 -40 55.101 53.304 1.798