Subsidieoverzicht

Organisatie: Verlening 2018 Begroot 2018 Opmerking:
Professionele organisaties
LEVgroep
Basis € 428.090,00 € 428.090,00
Veerkracht € 59.820,00 € 59.820,00
Mantelzorg € 33.095,00 €106.000,00 * niet geheel begroot voor LEVgroep
Coordinator vluchtelingenwerk € 83.500,00 € 83.500,00
Lumens € 266.851,00 € 266.851,00
Bibliotheek Dommeldal € 320.919,00 € 320.919,00
Zuidzorg € 270.584,00 € 270.584,00
Stichting Vestzaktheater € 113.127,00 € 113.127,00
MEE € 176.411,00 € 176.411,00
GGZE € 52.904,00 € 52.904,00
Stichting Leergeld € 54.432,00 € 54.432,00
Slachtofferhulp € 4.652,00 € 4.652,00
Vrijwilligersorganisaties
JEUGD- EN JONGERENWERK
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel € 3.081,00 € 3.081,00
Breughelse Rommeldag € 865,00 € 0,00
Sint Nicolaascomité € 2.688,00 € 2.688,00
Stichting Scouting Dutmella € 19.912,00 € 19.912,00
Stichting Mgr. Bekkersgroep € 9.553,00 € 9.553,00
Jongerencentrum Oase € 14.087,00 € 14.087,00
Stichting MeeDoen S&B € 2.851,10 € 2.851,10
SPORT
Hockeyclub HTC Son € 4.383,00 € 4.383,00
Tennisvereniging HTC Son 2000 € 3.319,00 € 3.319,00
R.K. Voetbalvereniging S.B.C. € 46.028,00 € 45.866,00
Dameskorfbalvereniging de Corridor € 3.953,00 € 3.953,00
Tennisvereniging Pieter Brueghel € 3.088,00 € 3.088,00
Tennisvereniging Son en Breugel € 3.458,00 € 3.458,00
Handbalvereniging Apollo € 6.935,00 € 6.935,00
Hooidonkse Kano Vereniging € 1.693,00 € 1.693,00
Show- en Dansvereniging Avanti € 1.026,00 € 1.026,00
Badmintonclub Scarabee € 1.619,00 € 1.642,00
Volleybalclub Pieter Breugel € 2.246,00 € 2.246,00
Boksvereniging Xhofleer € 6.650,00 € 6.580,00
Schaakvereniging Son en Breugel € 1.095,00 € 1.095,00
Dommelsoppers (Oase) € 3.034,00 € 3.034,00
Sport for Health € 1.232,00 € 1.232,00
Accommodatiesubsidie binnensport jeugdleden (budget) € 17.681,00 € 13.000,00
SOCIAAL-CULTURELE CENTRA
Vereniging Boerderij Breugel plus Jeu de boulesbaan € 100.056,00 € 100.056,00
St. Gemeenschapsvoorziening De Gentiaan (Braecklant) € 24.616,00 € 24.616,00
MUZIEK, DANS EN TONEELVERENIGINGEN
Stichting Pro Honore et Virtute € 10.663,00 € 10.663,00
Stichting Pro Honore et Virtute: muziekleerlingen € 19.270,00 € 19.270,00
Gemengde Zangvereniging Een van Zin € 865,00 € 865,00
Theaterkoor Sincère € 865,00 € 865,00
Sons Kamerkoor € 865,00 € 865,00
Son's Musical en Operettekoor € 865,00 € 865,00
Smartlappenkoor Rawazzi € 295,00 € 295,00
Toneelvereniging Vestzakkomedie € 865,00 € 865,00
Toneelgroep Maan € 1.754,46 € 1.754,46
VOLKSFEESTEN EN CULTURELE EVENEMENTEN
Stichting Orgelkring Vollenbregt Orgel Breugel € 590,00 € 590,00
Sonse Poëziegroep DichtBij € 295,00 € 295,00
Stichting Oranjeviering Son en Breugel € 7.631,23 € 7.631,23
Stichting Breugels Festijn € 3.816,00 € 3.816,00
Stichting Sixties Seventies (Tower Festival) € 2.500,00 € 2.500,00
Stichting Giggut!? Events € 2.688,00 € 2.688,00
Beheer- en activiteitencommissie Kiosk € 2.688,00 € 2.688,00
OUDERENVERENIGINGEN
Philips Ver. Van Gepensioneerden, Afd. Son € 3.212,00 € 3.212,00
Kath. Bond van Ouderen, afd. Breugel € 1.096,00 € 1.096,00
Kath. Bond van Ouderen, afd. Son € 1.183,00 € 1.183,00
ZORG- EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
EHBO-vereniging Son en Breugel € 562,00 € 562,00
St. Vrijwillige Thuiszorg Best Oirschot Son en Breugel € 2.161,38 € 2.158,00
Stichting Voedselbank Best e.o. € 4.600,00 € 4.789,00
Zonnebloem, afd. Son en Breugel € 860,00 € 860,00
Buurtbusvereniging Nuenen - Best € 860,00 € 860,00
Stichting Bijna Thuis Huis € 860,00 € 860,00
Stichting Vluchtelingenwerk € 13.649,00 € 13.649,00
Adviesraad Wmo € 7.860,00 € 7.860,00
Stichting HartSave € 860,00 € 860,00
Stichting Seniorenraad (secretariaat) € 1.357,00 € 1.357,00
Stichting Seniorenraad (projecten) € 4.590,00 € 4.590,00
Alzheimer Café Best - Oirschot - Son en Breugel € 1.730,00 € 1.730,00
Stichting C G Platform Son en Breugel € 1.357,00 € 1.357,00
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers € 1.357,00 € 1.357,00
Stichting Carrousel € 5.593,00 € 5.597,00
Vereniging Happiness € 860,00 € 860,00
Stichting 2109 € 860,00 € 0,00
Stichting Doorpakken Wonen € 860,00 € 0,00
Stichting Differend Bewegen € 860,00 € 860,00
SOCIAAL-CULTUREEL EN EDUCATIEF
Buurtvereniging Gehurterbij € 295,00 € 295,00
Kath. Vrouwenbeweging Son en Breugel € 295,00 € 295,00
Vrouw Aktief € 295,00 € 295,00
Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel € 295,00 € 295,00
Vrouwenvereniging Scala Breugel € 295,00 € 295,00
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie € 9.931,00 € 9.931,00
Stichting HOi-Huis € 6.000,00 € 6.000,00
Heemkundekring Son en Breugel € 1.866,00 € 1.866,00
Stichting Vrienden van de Beiaard € 4.048,00 € 4.048,00
Radio Son en Breugel € 8.464,94 € 8.464,94
Muziekleerlingen
Subsidies muziekleerlingen ('Rugzakje') € 101.755,00 € 101.755,00
Eenmalige subsidies
Eenmalige subsidies maatschappelijk welzijn (budget) € 15.084,00 € 15.000,00
Eenmalige subsidies onderhoud monumenten (budget) € 13.094,00 € 20.000,00
GGD inzet Jeugdarts & verpleegkundige € 11.250,00 € 22.450,00
€ 2.436.205,11 € 2.519.846,73