Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Onvoorzien -72 -133 2 -135
Overhead -4.944 -5.454 -4.899 -554
Vennootschapsbelasting -472 -472 -116 -356