Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Algemene uitkering 17.559 17.868 17.883 -14
Dividenden 30 30 75 -45
Lokale heffingen 3.660 3.533 3.536 -3
Overige algemene dekkingsmiddelen -232 -118 0 -118
Treasury 345 345 368 -23