Maatschappelijk verantwoord inkopen

In 2017 heeft gemeente Son en Breugel het manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ondertekend. Dit manifest wordt jaarlijks gemonitord door PIANOo, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor moet per gemeente de zelfevaluatietool MVI worden ingevuld. Dit is inmiddels in samenwerking met Bizob voor 2018 tijdig (voor 31 maart 2019) gebeurd. Met de gemeenteraad is afgesproken jaarlijks ook een evaluatie op te nemen in de jaarrekening.

Op basis van de informatie die we van Bizob hebben ontvangen, is bij de volgende aanbestedingen in 2018 rekening gehouden met duurzaamheid en/of Social return.

 

Projectnaam

Contract waarde

Duurzaam ingekocht

Social Return

Status

Procedure

Gunning

Arbeidsdeskundige advisering

19.823,05

N.v.t.

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Utility index

CVV vervoer Son & Breugel (verlenging)

221.000,00

Nee

Ja, Toegepast

Opgestart

Enkelvoudige onderhandse

Laagste prijs

Herinrichting Ruysdaelstraat Son en Breugel

173.000,00

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Laagste prijs

Kunstgrasvelden SBC (heraanbesteding)

887.000,00

Ja

Ja, Toegepast

Opgestart

Meervoudige onderhands

Beste prijs kwaliteit

Levering diesel - Son en Breugel

54.461,40

Ja

Nee, Niet toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Laagste prijs

Reconstructie Lieshoutseweg

356.000,00

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Laagste prijs

Rehabilitatie Kanaaldijk Noord & Hoberglaan

577.000,00

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Utility index

Reinigen gemalen en kolken Son en Breugel

87.170,82

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Utility index

Renovatie en reparatie vrijvervalriolering Son en Breugel

1.235.607,08

Ja

Ja, Toegepast

Opgestart

Europees openbaar

Utility index

renovatie gemeentehuis Son en Breugel - Bouwteam

170.000,00

Ja

Nee, Niet toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Beste prijs kwaliteit

Rioolreiniging en -inspectie fase 2 Son en Breugel

154.492,70

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Utility index

Service provider PV-installaties (zonnepanelen)*

2.673.501,60

N.v.t.

Ja, Toegepast

Afgerond

Europees openbaar

GOW

Sorteren en vermarkten Oud Papier en Karton

662.711,50

Ja

Ja, Toegepast

Opgestart

Meervoudige onderhands

Beste prijs kwaliteit

Trapliften A2 en Dommelvallei 2017

370.500,00

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Europees openbaar

Laagste prijs

Vegen van Wegen incl. onkruidbestrijding verhardingen

98.434,69

Ja

Ja, Toegepast

Afgerond

Meervoudige onderhands

Utility index

 

Voor duurzaamheid is geen aparte rapportage gemaakt. Voor Social Return is een rapportage gemaakt door het Adviespunt Social Return van de WSD. Deze is bij de gemeente opvraagbaar. Hieronder volgt een korte samenvatting.

In 2018 is het adviespunt Social Return gestart. Ondanks de aanloopmoeilijkheden heeft dit in 2018 toch al geleid tot een totaal van 12 projecten die actief in het systeem worden gevolgd. Van deze projecten is gedurende 2018 1 project afgerond. Op een totaal van € 3.560,- te realiseren waarde Social Return is € 3.889,- gerealiseerd.

Negen gesignaleerde nog actieve projecten hebben een doelstelling van € 89.932,- Social Return waarde. Hiervan is ultimo 2018 reeds € 48.515,- ingevuld. Deze realisatie komt volledig voor rekening van de twee projecten. Met andere gegunde opdrachtnemers is het adviespunt in overleg. Gedurende het eerste kwartaal van 2019 worden de eerste realisaties op drie projecten verwacht.

Een tweetal projecten van de gemeente die zijn voorgelegd aan het adviespunt voor de toepassing van Social Return, hebben een negatief advies gekregen.

Inmiddels heeft het adviespunt alweer 12 projecten in onderzoek. Voor meer informatie over de resultaten 2018 van het adviespunt Social Return.