Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

De Participatiewet is er voor inwoners die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien. Naast het verstrekken van een inkomensvoorziening, is het doel van de Participatiewet om zoveel mogelijk inwoners met arbeidsbeperking naar werk toe te leiden.  

Eind 2018 zijn 193 uitkeringen verstrekt. Dit betekent dat er 27 uitkeringen minder zijn verstrekt dan het verwachte resultaat van 220 uitkeringen.

In 2018 zijn 63 nieuwe verzoeken om bijstand toegekend (2 minder dan verwacht). Het positieve saldo is mede toe te rekenen aan de aantrekkende economie en de inzet van maatwerkvoorzieningen.

De kosten voor de bijstand zijn hoger dan de gemeentelijke inkomsten vanuit het Rijk (rijksbudget). De gemeente draagt hierover een eigen risico van 5%. De kosten hiervoor zijn in de begroting opgenomen. Het aanvullende tekort kan worden gecompenseerd met de aanvraag van de vangnetuitkering Participatiewet. De aanvraag van deze uitkering over 2018 wordt aan uw raad aangeboden als bijlage van deze jaarrekening.