Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit

01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan activiteiten in ons dorp, ongeacht beperking en financiële situatie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Stichting Leergeld heeft minima gezinnen ondersteund  in de vorm van het financieren van contributies voor sportverenigingen. Hierdoor hebben jeugdigen van minima ouders geen financiële belemmering ondervonden bij het beoefenen van sport. Voor een groep kinderen die, vanwege adhd/autisme, minder aansluiting vindt bij het reguliere aanbod is door het jongerenwerk een apart aanbod opgezet. De resultaten hiervan zijn positief en zowel ouders als kinderen zijn tevreden. 

Het kunnen deelnemen aan een sportvereniging heeft ook een duidelijke relatie met de uitgangspunten in de nota ''Sport en Beweeg" en programma 5. 

In 2018 is een participatietraject uitgevoerd om te komen tot preventief, lokaal jeugdbeleid. Het aanwezige voorzieningen- en activiteitenaanbod is een van de aandachtspunten die hierbij naar voren kwam. Het lokale jeugdbeleid wordt in 2019 vastgesteld. 

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Jeugdigen die niet sporten om financiële redenen

1%

 

 

     

Jeugdigen die lid zijn van een (sport)vereniging of club (4-11 jaar)

82%

 

 86%

     

Jeugdigen die lid zijn van een (sport)vereniging of club (12-18 jaar)

85%

 

 

     

Jeugdigen met een zwemdiploma (8-11 jaar)

97%

 

 99%

     

Jeugdigen die wegens financiële redenen niet op zwemles zitten

1%

 

 1%