Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Alle scholen hebben de beschikking over een kwalitatief goed gebouw en buitenruimte.

01. Alle scholen hebben de beschikking over een kwalitatief goed gebouw en buitenruimte.

De ontwikkeling van de nieuwbouw voor basisschool De Regenboog in het project Breugel Bruist heeft grotendeels stil gelegen i.v.m. de komst van een nieuw college en nieuwe ambitie van het project. Op dit moment werkt het schoolbestuur aan een plan voor beide scholen in Breugel.
Het leerlingaantal neemt toe met name in De Gentiaan en het Sonniuspark.
De Bloktempel heeft een ruimtetekort.