Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Burger voelt zich veiliger dan in 2013

01. Burger voelt zich veiliger dan in 2013

Sociale en fysieke kwaliteit:

Rapportcijfer woonomgeving is minimaal 7,8.

 

Burger voelt zich onveilig

Rapportcijfer sociale cohesie

Woninginbraak incidenten

10%

Minimaal 6,8

50

 

De sociale kwaliteit van een buurt, wijk of kern heeft betrekking op de ‘intermenselijke relaties’ in een buurt: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door woonoverlast, burengerucht, multi-probleemgezinnen en -huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers.
De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk of kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving: in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte.
Het veiligheidsgevoel verbetert door de criminaliteit terug te dringen. Dit hebben we gedaan door preventieve acties zoals het geven vakantietips, meedoen aan de week van de veiligheid, het houden wijkschouwen, het houden van woningchecks in het kader van brandveilig leven en het versterken van de rol van de burger door die rol te faciliteren en te stimuleren.
De samenwerking in actieve Whatsapp-groepen die in 2017 gestalte heeft gekregen, is voortgezet in 2018. Wij faciliteren en stimuleren.