Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Son en Breugel

01. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie  Son en Breugel

De Structuurvisie (februari 2014) heeft ook in 2018 voor de onderscheiden deelgebieden voldoende kaders geboden om (particuliere) initiatieven qua intentie te beoordelen en al dan niet te honoreren.