Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie

01. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie

Verkeer was ook in 2018 een permanent aandachtsveld. In 2018 is uitvoering gegeven aan de in 2014 vastgestelde mobiliteitsvisie met projecten zoals:

  • het uitbreiden van de 'Blauwe Zone';
  • het aanbrengen van rode suggestiestroken bij de herstructurering van de Boslaan;
  • het aanbrengen van straatjuwelen op de oost-westroute;
  • het realiseren van de grondspots bij zebrapaden in het centrum;
  • opwaardering van het fietspad aan de noordzijde van de Gentiaanlaan.

In 2018 was er ook speciale aandacht voor de majeure infrastructurele projecten op Ekkersrijt:

  • De 2e ontsluiting van Ekkersrijt vormt één van de 5 projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord waarvoor een planstudie wordt opgesteld.
  • De tweede fase van de aanleg van de Slowlane is ter hand genomen evenals de 'Slowlane-inprikker' Eindhovenseweg.
  • Openbaar Vervoer: de dienstregeling naar de Meubelboulevard Ekkersrijt uitgebreid met de zondag.
  • Er is een studie opgestart naar de verkeerscirculatie op de Meubelboulevard. 

Verder is in 2018 ook het project 'verledden' afgerond. Een goed functionerende openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van de gemeentelijke wegen. Met het 'verledden' is hierin voorzien.