Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

01. Voorwaarden scheppen versterking Son en Breugelse en regionale economie

01. Voorwaarden scheppen versterking Son en Breugelse en regionale economie

We scheppen binnen onze mogelijkheden voorwaarden voor bedrijven en zzp’ers om te kunnen bijdragen aan zowel de Son en Breugelse als regionale economische ontwikkeling. Dit is vooral gebeurd via bijdrage in totstandkoming van en uitvoering geven aan regionaal beleid als Brainport next generation, bedrijventerreinenbeleid, detailhandelsbeleid, maar ook door het versterken van een aantrekkelijk ondernemersklimaat met ruimte voor startende, groeiende en herstructurerende bedrijven, alsmede een proactieve open houding, gericht op snelle procedures binnen de wettelijke kaders en aandacht voor vermindering van de regeldruk.