Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Calamiteiten en meldingen

02. Calamiteiten en meldingen

Het gaat hier om meldingen die betrekking hebben op het openbare gebied (groen, verhardingen, water). Calamiteiten worden direct afgehandeld. Overige meldingen nemen we binnen vier werkdagen in behandeling. Per jaar ontvangen we via het meldingensysteem SIM circa 1200 meldingen. In 2018 hebben we 97% van deze meldingen  binnen de servicenorm voor afhandelingstermijnen afgehandeld. De norm bedraagt 95%. De overige 3% hebben we uiteraard ook afgehandeld, maar om uiteenlopende redenen is dit niet binnen de normtijd gelukt. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat we afhankelijk zijn van derden of van levering van materialen.

Medio 2018 hebben we het proces nader bekeken en hebben we een projectplan opgesteld om de ontvangen meldingen efficiënter te behandelen.

Stormschade

Na de storm van 18 januari 2018 hebben er veel werkzaamheden plaatsgevonden aan het groen en bomenbestand binnen de gemeente. Vele bomen dienden direct verwijderd en afgevoerd te worden. Aangezien er geen budget geraamd was voor deze werkzaamheden was er een benodigd bedrag geschat van € 45.000. Dit blijkt een te voorzichtige schatting te zijn geweest. De totale kosten bedragen € 100.000.

Inboet

Door de stormschade van 18 januari en de lange droge periode in de zomer is er veel beplanting vergaan. Het totale bedrag voor het leveren en aanplanten van de beplanting bedroeg € 50.000. Daarnaast hebben we extra water toegevoegd aan de reeds geplante bomen. Dit is door een externe partij uitgevoerd, waarbij de kosten € 8.000 bedroegen.

Bladcampagne

Door de droge periode zijn er meerdere bladopruimrondes uitgevoerd. Dit door de vroege en langdurige bladval van de straat- en laanbomen. De extra kosten hiervan bedroegen € 7.500.