Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten

02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten

Er is bij deze doelstelling een samenhang met de doelstellingen die zijn opgenomen in de programma’s 5 (onderwijs) en 7 (sociale zaken).

Jeugdigen worden in de gelegenheid gesteld om hun capaciteiten en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door het aanbod van verenigingen en andere algemene voorzieningen. In 2018 hebben we voorbereidingen getroffen voor een lokaal beleidsplan Jeugd. Door het participatietraject zijn verschillende aandachtspunten duidelijk geworden. Het betreft onder meer preventieve inzet en de passendheid van algemene voorzieningen in het dorp. Het beleidsplan wordt in 2019 vastgesteld. 

In 2018 hebben we subsidie verleend aan de Jongerenraad. Zij hebben onder andere meegedacht over het thema openbaar vervoer en het lokale jeugdbeleid. 

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Jeugdigen die vrijwilligerswerk verrichten (12-18 jaar)

12%

 

 

     

Aantal vroegtijdige schoolverlaters

13%

 

 

     

Aantal thuiszitters

0%

 

 

     

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.