Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Minimaal twee wijken worden gecheckt op brandveiligheid

02. Minimaal twee wijken worden gecheckt op brandveiligheid

De ambassadeurs hebben in de wijken Harde Ven en een deel van de Gentiaan huis aan huis woningen gecheckt op brandveiligheid. Zij hebben preventieadviezen gegeven en rookmelders geplaatst. Doel: brand voorkomen, eerder melden, minder schade en creëren goede vluchtweg. Er zijn in totaal (inclusief de wijken Breeakker, De Vloed en het centrum) 912 woningen bezocht (vanaf 2015), waar een check heeft plaatsgevonden. Er zijn 1.461 rookmelders geplaatst. Er zijn ook 58 CO melders geplaatst. 

De ambassadeurs zijn door hun bezoeken ook de "ogen en oren in het kader van verwaarlozing, vereenzaming, enzovoort". Signalen geven zij door aan het CMD.