Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van voorschoolse voorzieningen

02. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van voorschoolse voorzieningen

Voor alle peuters uit Son en Breugel met (een risico op) een taalachterstand is extra voorschools onderwijs beschikbaar (VVE). In 2018 hebben we gezamenlijk met de betrokken partijen (Zuidzorg, kinderopvang, gemeente, onderwijs, GGD, CMD) gewerkt aan het herijken van de taken en verantwoordelijkheden in het kader van voorschoolse educatie.  Daarnaast  hebben we voorbereidingen getroffen om te anticiperen op wettelijke wijzigingen die ingaan vanaf 2020, zoals een aanbodverplichting van 16 uur VVE per week.