Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Uitvoering Masterplan Ekkersrijt

02. Uitvoering Masterplan Ekkersrijt

Voor het bedrijvenpark Ekkersrijt hebben we ambities geformuleerd en een visie vastgesteld, die een doorkijk geeft tot 2025 en waarin een breed scala aan thema's wordt beschouwd. Om hieraan een vervolg te geven hebben we het Uitvoeringsprogramma van het Masterplan opgepakt, een tweejarig programma om ervoor te zorgen dat Ekkersrijt in zijn geheel duurzaam en toekomstbestendig is.
In 2018 hebben we aan veel projecten gewerkt:

 • Ecologische verbindingszone Ekkersrijt.
  Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie hebben we gesprekken gevoerd met provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat. Het voorkeursalternatief, een combinatie tussen de Ecologische verbindingzones Ekkersrijt en Wilhelminakanaal, lijkt op steun te kunnen rekenen. In 2019 werken we een en ander verder uit. 
 • Visie SciencePark.
  De visie voor SciencePark is vastgesteld. Samen met de provincie, gemeente Eindhoven de BOM en de gevestigde bedrijven geven we vorm aan nieuwbouw. 
 • Slowlane.
  Het eerste deel van de Slowlane is aangelegd en in 2018 financieel afgerekend. Voor het tweede deel is in 2018 start gemaakt. 
 • Aanleg HOV.
  Met partijen is reeds gesproken over de aanpassingen die moeten worden gedaan om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) optimaal te laten functioneren. Dit is echter mede afhankelijk van de inrichting van de Meubelboulevard. In 2018 hebben we besloten tot een verkeerscirculatieonderzoek voor de Meubelboulevard.
 • Tweede ontsluiting Ekkersrijt.
  De 2e ontsluiting van Ekkersrijt maakt onderdeel van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant en is ook opgenomen in het bijbehorende akkoord. De governance en financieringsstructuur voor dit akkoord zijn inmiddels uitgewerkt. Het project is opgenomen in de zogenaamde Bundelroutes, waarmee het verkeer van Laarbeek/Helmond via de bestaande opgewaardeerde wegen op de ring van Eindhoven worden aangehaakt. In 2018 is besloten om voor 5 projecten een planstudie te starten, de 2e ontsluiting van Ekkersrijt vormt 1 van deze projecten. Tevens is een start gemaakt met het reserveren van middelen voor de aanleg van deze 2e ontsluiting.
 • 30 kilometerzone Meubelboulevard.
  Zie 'Aanleg HOV', deze projecten hangen samen.

Het totale uitvoeringsprogramma van het Masterplan Ekkersrijt bestaat uit 15 projecten. Deels worden deze al via andere programma's tot uitvoering gebracht, zoals het 'verledden' en de uitvoering van de Participatiewet. Bij andere projecten zijn we niet aan zet of als partner, zoals het instellen van de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ), Boulevardmanagement, Regionaal Overslagcentrum, aanleg fietspad Betonsonterrein of de Visplas. Met het project 'Reclamebeleid' hebben we nog geen begin gemaakt.