Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Verbinding brengen tussen de transities (transformeren)

02. Verbinding brengen tussen de transities (transformeren)

De samenwerking in het sociaal domein hebben we verder verfijnd. Het taakveld sociale zaken neemt structureel deel aan de casusbesprekingen binnen het CMD. Hiermee geven we uitvoering aan het beleid; één gezin één plan, één aanpak.

Door het opzetten van een verplichtingenadministratie Wmo/Jeugd, hebben we het inzicht in de financiële situatie verbeterd. Om te voldoen aan de AVG hebben we de gegevensverwerking in kaart gebracht.

Door de uitwerking van het prototype 3D samenwerking (WSD, Gemeente en CMD), is voor specifieke doelgroepen binnen het bijstandsbestand meer aandacht geweest. Zo is de groep vergunninghouders,  door middel van het opstellen van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan), kwalitatief in beeld gebracht. Voor de nieuwe instroom hebben we een actieve werkdiagnose ontwikkeld (Project AanZet) en met project Kansen hebben we een start gemaakt met het in beeld brengen van zorgcliënten in de bijstand (granieten bestand).