Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

02. Verledden openbare verlichting

02. Verledden openbare verlichting

Onderhoud/beheer en vervanging:

De gemeente heeft zich enige jaren geleden geconformeerd aan het landelijk energieakkoord om in 2020, ten opzichte van 2013, op het energieverbruik van de openbare verlichting 20% bespaard te hebben. In 2030 dient de besparing 50% te zijn. In lijn met dit akkoord heeft de gemeenteraad in 2016 besloten om de einddoelstelling van 50% besparing al eerder te realiseren, door in één keer het totale bestaande areaal van de openbare verlichting (4.500 armaturen) te verduurzamen met ledverlichting. De verledding van deze bestaande installatie is in 2018 afgerond waarmee de einddoelstelling is behaald. Op dit moment zijn er nog wel een aantal nieuwe projecten zoals de fietspaden langs de Rooijseweg en Planetenlaan in voorbereiding en in uitvoering, waardoor het project nog niet financieel afgesloten is.

Omdat energieleveranciers met voorschotnota's op basis van eerder verbruik werken, is de financiële besparing nog niet in te zien. Dit zal met de eindafrekening met Greenchoice (leverancier) duidelijk worden.