Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Dat iedere peuter gebruikt maakt van een voorschoolse voorziening

03. Dat iedere peuter gebruikt maakt van een voorschoolse voorziening

Met alle (voor)schoolse voorzieningen (kinderdagopvang, peuterwerk), het onderwijs en Zuidzorg overleggen we regelmatig om inhoudelijk af te stemmen over onder andere de toeleiding. In 2018 hebben we nieuw beleid ontwikkeld om alle peuters, met en zonder (risico op een) taalachterstand, te stimuleren gebruik te maken van een voorschoolse voorziening.