Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Huisvesting en begeleiding statushouders

03. Huisvesting en begeleiding statushouders

De taakstelling van de huisvesting van statushouders conform de landelijke taakstelling en regionale planning bedraagt in 2018 voor de gemeente 24. Samen met de woningcorporatie(s) hebben we een 20-tal vergunninghouders in de gemeente Son en Breugel kunnen huisvesten. De toestroom van vergunninghouders naar de gemeente is achtergebleven, waardoor het niet mogelijk was er meer te plaatsen.