Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie

03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie

Veilig opgroeien begint met een veilige gezinssituatie. Hierbij hebben CMD, huisartsen, consultatie-artsen, maar ook de kinderopvang, de school, consulenten werk en inkomen enzovoort een belangrijke signalerende rol. Wij investeren via het CMD in deze samenwerkingen. Daarnaast hebben we in 2018 voorbereidingen getroffen voor een lokaal beleidsplan Jeugd, dat in 2019 wordt vastgesteld. Het schoolmaatschappelijk werk is meer in positie gebracht op de basisscholen. Daarnaast hebben we actief gewerkt aan het verstevigen van de samenwerking tussen CMD, huisartsen, kinderopvang, scholen en de gemeente. Ook met politie en jongerenwerk wordt intensief samengewerkt. Zie hiervoor ook programma 3 Veiligheid en handhaving. 

De samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis zijn ook verbeterd in 2018. Er vindt afstemming plaats met het CMD. 

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Jeugdigen die  digitaal gepest worden (12- 18 jaar)

2%

 

 

     

Jeugdigen die (heel) vaak gepest worden (0-11 jaar)

1%

 

 0,8%

     

Jeugdigen die vaak gepest worden (13-14 jaar)

2%

 

 

     

Jeugdigen die niet lekker in zijn vel zitten (13-14 jaar)

6%

 

 

     

Jeugdigen die zich wel eens onveilig voelen (12-18 jaar)

17%

 

 

     

Jeugdigen die zich op straat in eigen buurt onveilig voelen (12-18 jaar)

8%

 

 

     

Jeugdigen die zich op school onveilig voelen (12-18 jaar)

2%

 

 

     

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.