Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Meldingen huiselijk geweld maximaal 30

03. Meldingen huiselijk geweld maximaal 30

We passen een uniforme werkwijze (ketensamenwerking) toe en bemiddeling door het CMD. Het CMD pakt signalen op en handelt met een coach op basis van een gezinsplan. Interventie vindt plaats in samenwerking met Veilig Thuis n.a.v. opleggen tijdelijk huisverbod. Het CMD is het lokale zorg- en veiligheidshuis. Hier vindt casusoverleg plaats met zorg- en, waar nodig, veiligheidspartners. Voor proces regie in complexe zaken wordt een beroep gedaan op het Veiligheidshuis, waar zorg en veiligheid bij elkaar komen.

Er zijn 17 meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis gedaan.