Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Realisatie Natuurnetwerk Brabant

03. Realisatie Natuurnetwerk Brabant

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het natuurpact tussen Rijk en provincie is afgesproken om het natuurnetwerk in 2027 gerealiseerd te hebben. Grote delen moeten nog worden ingericht en bestemd als natuur. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in het halen van de doelstellingen voor het natuurnetwerk binnen de eigen gemeentegrenzen.

In 2018 hebben we meerdere gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer en grondeigenaren. Mede op basis hiervan heeft een inventarisatie van beschikbare percelen plaatsgevonden. De inventarisatie maakt de mogelijkheden voor grondruil inzichtelijk, zodat het natuurnetwerk vergroot kan worden. Ook zijn er inmiddels een aantal trajecten om tot grondruil te komen opgestart. Bijvoorbeeld in de omgeving Wolfswinkel en Bokt.