Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Regionale Samenwerking om de kaderrichtlijn water na te leven

03. Regionale Samenwerking om de kaderrichtlijn water na te leven

Binnen het samenwerkingsverband Optimalisering AfvalwaterketenSystemen cluster Eindhoven (OAS) zijn er voor de termijn 2015-2017 maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Dommel en de zijbeken aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) te laten voldoen. Doel van deze richtlijn is te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft (ecologische duurzaamheid). 

Voor de periode na 2018 en volgende jaren is eind 2017/begin 2018 een nieuw voorstel aan de deelnemende partijen voorgelegd. Voor de meerjarenbegroting zijn vanaf 2018-2021 middelen opgenomen voor de uitvoeringsmaatregelen.