Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Structureel kwartaaloverleg met ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden

03. Structureel kwartaaloverleg met ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden

We hebben structureel kwartaaloverleg gevoerd met zowel de Ondernemersvereniging Son en Breugel (OVSB) als de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) en de werkgroepen van deze verenigingen. Hierbij zijn zowel strategische als uitvoeringsvraagstukken besproken, waaronder de voortgang over de uitvoering van het Masterplan Ekkersrijt en het ontwikkelen van gebiedsmanagement voor zowel het centrum als de meubelboulevard. Tevens zijn we zichtbaar aanwezig geweest bij themabijeenkomsten en lunchbijeenkomsten van zowel de OVE als de OVSB.

Op het gebied van economische zaken hebben we structureel overleg gevoerd met de Dommelvalleigemeenten, en hebben we actief deelgenomen aan de regionale economische samenwerking in het 1-loket, de werkgroep Werken en de Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Door een goede interne structuur en organisatie hebben we snelle en adequate dienstverlening verleend aan bedrijven en initiatiefnemers. Dit onder toezicht van de stuurgroep Ekkersrijt.