Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

03. Versterken van de organisatie van de eigen kracht van de leefomgeving en de burger

03. Versterken van de organisatie van de eigen kracht van de leefomgeving en de burger

De inwoner staat centraal door het leveren van maatwerk vanuit de gedachte 'één gezin, één plan, één aanpak'. Dit organiseren we vanuit het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). We hebben meer zicht gekregen op onze financiële verplichtingen die we voor onze inwoners bij zorgverleners zijn aangegaan (verplichtingenadministratie). 

Daarnaast verzorgen wij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte met hulp van inwoners en onze vier wijkteams.

Tevens werken we aan duurzaamheid door gescheiden afvalinzameling en geven we ondersteuning aan energieopwekking voor en door inwoners (De Groene Zone, Son-Energie en Woningstichtingen).