Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

04. Dienstverlening via cmd, publieksbalie, internet, telefoon, post vanuit één-loketgedachte

04. Dienstverlening via cmd, publieksbalie, internet, telefoon, post vanuit één-loketgedachte

Het samenwerken op het sociaal domein in het CMD is verder verfijnd. Door de toename van het aantal arbeidsgehandicapten in de bijstand begeleiden we, met partners als WSD, jaarlijks inwoners naar zorg en werk. Ook zijn we gestart met kijken welke mogelijkheden er zijn voor de bijstandsgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, naar ondersteuning, zinvolle dagbesteding en werk.