Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

04. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen

04. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen

Het college stimuleert in haar dienstverlening en communicatie naar inwoners -waar mogelijk- het gebruik van digitale communicatiekanalen en – middelen: e-mail, website, apps, digitale borden en sociale media. In 2018 is het aanbestedingstraject gestart voor een nieuwe website (inclusief social intranet), waarmee ook de dienstverlening aan inwoners verder kan worden uitgebreid en verbeterd. De toepassing en het gebruik sociale media is verder uitgebreid. Het gebruik van beelden (foto en film) heeft daarbij veel aandacht gekregen. De gemeentelijke begroting en jaarrekening zijn voortaan digitaal beschikbaar. Communicatiemiddelen op papier (o.a. bewonersbrieven en gemeentepagina) zijn nog steeds belangrijk in onze communicatie met inwoners.