Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst

04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst

In 2018 zou een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid aan uw raad worden voorgelegd, maar in afwachting van de rijks preventienota is dit een jaar uitgesteld. Daarom hebben we nog op basis van het door de raad in 2014 vastgestelde gezondheidsbeleid een programma lokaal gezondheidsbeleid uitgevoerd,  ter verhoging van geluk en gezondheid, ter voorkoming van schade, en ter verlichting van draaglast. Jong geleerd is oud gedaan. Voor jeugdigen en hun ouders is de voorbereiding op de toekomst belangrijk. In 2018 hebben onder andere de volgende projecten gelopen in het kader van leefstijlen en gezond gedrag van jeugdigen: Rots en water, Move, Sjors Sportief. Daarnaast werden zwemlessen voor kinderen van vergunninghouders georganiseerd. Ook hebben we specifiek ingezet op jeugdigen met een beperking. Het G- hockey is van start gegaan bij HTC Son en de stichting Meedoen hebben we gesubsidieerd om onder andere ook bewegingsactiviteiten aan te bieden aan deze doelgroep. 

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de samenwerking tussen het CMD en het medisch veld (huisartsen, Jeugdartsen GGD en JGZ en de Praktijkondersteuners GGZ en Jeugd), door in 2018 regelmatig met elkaar te overleggen en signalen te bespreken. Ook met veiligheid werken wij samen, daar waar het gaat om het signaleren en tegengaan van alcohol en drugsgebruik.

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Jeugdigen met overgewicht (2-11 jaar)

7%

 

 7%

     

Jeugdigen met overgewicht (12-18 jaar)

8%

 

 

     

Jeugdigen die wel eens hebben gerookt (8-11 jaar)

2%

 

 2%

     

Jeugdigen die wel eens hebben gerookt (12-18 jaar)

6%

 

 

     

Jeugdigen die alcohol hebben gedronken in de afgelopen 4 weken (8-11 jaar)

1%

 

 1%

     

Jeugdigen die alcohol hebben gedronken in de afgelopen 4 weken (12-18 jaar)

35%

 

 

     

Jeugdigen die in de afgelopen 4 weken softdrugs hebben gebruikt (12-18 jaar)

2%

 

 

     

Jeugdigen die compulsief internet gebruiken (12- 18 jaar)

4%

 

 

     

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.