Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

04. Ondersteuning naar betaald werk

04. Ondersteuning naar betaald werk

In 2018 is het doel geweest om 30 uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen naar werk. Het streven was om 9 personen hiervan met loonkostensubsidie te plaatsen (garantiebanen). We hebben nagenoeg het aantal weten te bereiken, 29 personen naar werk waaronder 21 garantiebanen (loonkostensubsidie).
 

Dit hebben we kunnen realiseren door een intensieve samenwerking met de WSD en gebruikmaking van de instrumenten van 04Werkt. Met de eerder genoemde trajecten en het bieden van maatwerkvoorzieningen, hebben we mensen uit deze steeds complexere doelgroep, aan het werk kunnen helpen. Daar waar andere vormen van ondersteuning het hoogst haalbare is, hebben we samengewerkt met het CMD. De medewerkers binnen de keten zijn hierdoor steeds dichter verbonden.

Ook hebben we in 2018 een actieve werkdiagnose voor bijstandsaanvragers ontwikkeld (Project Aanzet). Daarbij wordt vanuit een werkende positie de ondersteuningsbehoefte naar werk en waar nodig andere inzet in beeld gebracht.