Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

04. Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, Ekkersrijt, buitengebied, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.)

04. Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, Ekkersrijt, buitengebied, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.)

In 2018 zijn diverse procedures van bestemmingsplannen voor woningbouw in het buitengebied (ruimte voor ruimte 't Keske) en de bebouwde kommen gestart en/of afgerond (locaties Planetenlaan - Piet Heinlaan, De Bontstraat - Kanaaldijk Noord resp. Molenstraat). Voor enkele woningbouwinitiatieven hebben we de concept ontwerpbestemmingsplannen voorbereid c.q. beoordeeld (IJssellaan - Afrikalaan resp. Planetenlaan - Eind). Start van de procedure is voorzien in 2019.