Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

05. Controle van minimaal 20 bedrijven en panden in kader van ondermijning

05. Controle van minimaal 20 bedrijven en panden in kader van ondermijning

De extra gelden die in 2017 door de gemeenteraad zijn vrijgemaakt, zijn besteed aan extra controles van bedrijven op industrieterrein en op andere locaties, waaronder (agrarische) bedrijven in het buitengebied. 
Er zijn 25 agrarische bedrijven bezocht in het buitengebied waarvan bekend was of het vermoeden bestond dat ze zijn gestopt of dat ze voornemens waren om te stoppen. Dit ivm het "faciliteren" van ondermijnende (criminele) activiteiten door middel van leegstaande stallen. 
Er zijn 13 bedrijven op Ekkersrijt bezocht en 4 bedrijven elders in de gemeente. Meeste aandachtspunten liggen op het gebied van brandveiligheid. Ondernemers worden voorgelicht over ondermijning in het kader van weerbaarheid.