Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand

05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand

Samen met onze buurgemeenten Geldrop, Mierlo en Nuenen hebben we een bibliotheekorganisatie, met in elke gemeente één front-office. Wij hebben een overeenkomst met de bibliotheek om taken uit te voeren volgens een basispakket dat is gebaseerd op de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken:

  • Ter beschikking stellen van kennis en informatie
  • Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  • Bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur
  • Organiseren van ontmoeting en debat
  • Laten kennis maken met kunst en cultuur

We vinden een taaloffensief belangrijk om laaggeletterden te ondersteunen in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Dat offensief is gestart in 2017. Vanaf november 2018 is dit offensief voortgezet in het lokaal Taalpunt.

Er vonden diverse lezingen plaats met betrekking tot opvoedingsondersteuning. Boekstart werd uitgevoerd en er werd onderwezen op het gebied van Mediawijsheid / Digisterker. Boekstart is bedoeld om peuters voor te bereiden op het lezen van boeken. Mediawijsheid is bedoeld om mensen te leren verstandig om te gaan met sociale media en zo beter te kunnen mee doen in de samenleving. Digisterker is bedoeld om mensen hun digitale vaardigheden te laten ontwikkelen en zo beter te kunnen mee doen in de samenleving.