Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

05 Deelname aan Regionale Adviescommissie Detailhandel

05 Deelname aan Regionale Adviescommissie Detailhandel

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de negen gemeenten binnen het gebied, onder andere op het gebied van detailhandelsvoorzieningen. Binnen dit samenwerkingsverband is een detailhandelsvisie vastgesteld inclusief een regionale uitvoeringsagenda met daarin afspraken om het aanbod van detailhandel af te stemmen op de vraag op subregionaal niveau. De RACD ondersteunt de regio met name bij het toetsen van nieuwe detailhandelsinitiatieven en het informeren over ontwikkelingen die invloed hebben op de retail.

Son en Breugel voerde ook in 2018 het secretariaat van deze RACD. Naast het beleggen van de vergaderingen, is een bijdrage geleverd aan totstandkoming van 6 gemeentelijke adviezen, 2 notities over relevante ontwikkelingen en samenstelling leergang retail van de Metropoolregio Eindhoven.