Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

05. Dienstverlening met hoge kwaliteit en gericht op maatschappelijk effect

05. Dienstverlening met hoge kwaliteit en gericht op maatschappelijk effect

We werken continu aan het optimaal organiseren van de dienstverlening vanuit alle kanalen (web, telefonie, balie en post). De digitalisering van burgerzakenproducten helpt hierbij. Daarnaast handelen we  de eerstelijnsafhandeling in het Telefonisch InformatieCentrum (TIC), met 60% en de meldingen openbare ruimte voor 97%, binnen de gestelde termijnen af.

We voeren structureel klantmetingen uit, met zogenaamde klantreizen en meten onze prestaties. Aan de hand van de kwalitatieve resultaten verbeteren we onze dagelijkse dienstverlening.

We hebben de noodzakelijke personele capaciteit door de toenemende naturalisaties geregeld.