Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

05. Uitvoering geven aan gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark met een bij de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen en woningmarkt passende ontwikkeling met zowel projectmatige bouw (koop en vrije sector huur) als vrije kaveluitgifte.

05. Uitvoering geven aan gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark met een bij de ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen en woningmarkt passende ontwikkeling met zowel projectmatige bouw (koop en vrije sector huur) als vrije kaveluitgifte.

Over het project Sonniuspark hebben we de commissie grondgebiedzaken aan de hand van voortgangsrapportages periodiek bijgepraat en geraadpleegd over de ontwikkelingen in Sonniuspark. Belangrijke ontwikkeling is de projectmatige bouw in de plandelen aan de Bijenlaan, Rooijseweg en de noordelijke clusters. Elk in verschillende segmenten (koop/huur). Verder hebben we ingezet op de verdere verkoop van vrije sector kavels. In alle ontwikkelingen hebben we aangesloten bij het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in een evenwichtige samenhang met de vraag op de woningmarkt. De verkavelingsvrijheden, zoals ook opgenomen in de Toolbox Sonniuspark, zijn in het nieuwe bestemmingsplan "Sonniuspark; Herziening 2017" vastgelegd.