Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

06. Intensiveren relatiebeheer bedrijfsleven

06. Intensiveren relatiebeheer bedrijfsleven

De communicatie met en intensief relatiebeheer van het lokale bedrijfsleven en nieuwe initiatiefnemers is zeer belangrijk, zeker met een groot bedrijventerrein als Ekkersrijt. Door intensief relatiebeheer vangen we vroegtijdig signalen uit de markt en de omgeving op, waardoor we snel kunnen anticiperen op behoeftes of ontwikkelingen.

In 2018 zijn we gestart met 'college on tour'. Een programma waarbij we bedrijven pro-actief bezoeken op basis van bepaalde thema's. De reguliere kwartaaloverleggen met de ondernemersverenigingen hebben plaatsgevonden, we hebben deelgenomen aan (lunch)bijeenkomsten, de verkiezing van ondernemer van het jaar en via accountmanagement zijn tientallen bedrijven fysiek bezocht. We communiceerden daarnaast via de websites en nieuwsuitgaven van de OVSB en OVE (Ekkersrijt Nieuws) over beleidsvraagstukken, parkmanagement en actuele relevante ontwikkelingen.