Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

06. Mensen zijn financieel zelfredzaam

06. Mensen zijn financieel zelfredzaam

Voor inkomensondersteuning en toeleiding naar werk, zie programma 7.

Binnen het CMD hebben we gezien dat schuldproblematiek niet op zichzelf staat. In veel gevallen hebben inwoners met schulden ook andere problemen. Het CMD heeft hier passende oplossingen voor kunnen vinden. Het oplossen van schuldproblematiek heeft veelal bijgedragen aan het oplossen van overige problemen. Schuldhulpverlening hebben we daarom afgewogen in combinatie met andere problematiek, zodat we een integrale oplossing hebben kunnen bieden. Door het vroegtijdig inzetten van sociaal raadsliedenwerk hebben we preventief kunnen werken om (herhaling van) het oplopen van schulden te voorkomen.

Daarnaast hebben we in 2018 de samenwerking met Stichting Leergeld voortgezet, met de middelen die we als gemeente vanuit het Rijk hebben ontvangen ter bestrijding van armoede onder kinderen. Kinderen van minima ouders krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijke en sportieve activiteiten. Ook heeft Leergeld ervoor gezorgd dat kinderen volledig kunnen participeren op school door te voorzien in de vrijwillige ouderbijdrage en kinderen en gezinnen te voorzien van een PC. Ook hebben we met Stichting Leergeld  afgesproken om tot betere samenwerkingsafspraken met het CMD te komen om zo elk kind de kans te bieden mee te kunnen doen. De signalering vanuit het CMD wordt beter verbonden aan het aanbod vanuit de stichting. 

 

Indicator

2016

2017

2018

     

Inwoners die moeite hebben om rond te komen (19-64 jaar)

19%

11%

 

     

Inwoners die moeite hebben om rond te komen (65+)

11%

7%

 

     

Inwoners dat onvoldoende geld heeft om lidmaatschap (sport)club te betalen

13%

6%

 

     

Inwoners dat onvoldoende geld heeft om bij familie/ vrienden op bezoek te gaan

7%

3%