Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Terug

06. Risicobeheersing brandweer.

06. Risicobeheersing brandweer.

  • Van regelgericht naar risicogericht in de benadering van het voorkomen, beperken en bestrijden van brandgevaar.
  • VBRZO realiseert integrale advisering m.b.t. multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering.
  • Brandveilig leven: VBRZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma’s die het veiligheidsbesef en de handelingsbekwaamheid van de burger vergroten. 
  • Zorgcontinuïteit: de GHOR maakt zorginstellingen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn op calamiteiten en het op orde hebben van hun crisisorganisatie.
  • Risicocommunicatie: de veiligheidsregio’s Midden- en West–Brabant, Brabant Zuidoost en Brabant- Noord ontwikkelden een beleidsplan “Risicocommunicatie Brabant”. Doeltreffende risicocommunicatie vergroot de effectiviteit van crisiscommunicatie: ‘de koude fase helpt de warme’.

Uitgangspunt in de taakuitvoering van VRBZO voor gemeenten is een risicogerichte benadering. VBRZO realiseert integrale advisering en multidisciplinaire samenhang in beleid, advisering en uitvoering. VBRZO faciliteert gemeenten en ontwikkelt methoden en programma’s die het veiligheidsbesef en de handelingsbekwaamheid van de burger vergroten. Tav risicocommunicatie reikt VRBZO via een toolkit en aan de hand van de actualiteit (droogte 2018) aan gemeenten producten aan voor communicatie aan burgers en bedrijven.